BSC 2000 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

BSC 2000  е контактно лепило разработено на основата на специални полимери.

BSC 2000 се използва за залепване на гума към гума, текстил към гума, текстил към текстил и гума към метал.

Външен вид

хомогенен разтвор на цвят черен

Динамичен вискозитет ( 20), мПас

2150 – 2550

Специфично тегло(ISO 2811, 20℃), г/см3

1.07

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 18

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

<0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

250 – 450

Опаковка

метални кутии: 750 г, 5 kг

Съхранение

в оригинална опаковка, на тъмно място, при температура от 5℃ до 25℃.

Срок на годност

4 години

Повърхностите върху които се нанася лепилото предварително трябва да се подготвят. Гумата да се награпави със стоманена четка до текстилната вложка. INTERSOL NF се използва за почистване на шлайфани повърхности от прах, както и корозия от метал. Смесване: в лепилото BSC 2000 се прибавя 5% HARDENER HT (40г) и добре разбърква. Така подготвено лепило да се използва в рамките на 4 часа. На гумата и текстила се нанасят по два слоя подготвено лепило. Първия слой се оставя да съхне около 30 минути. Втория слой да съхне от 10 до 20 минути. При пресъхване на втория слой намазваме и трети слой. Общо време, което е нужно за нанасяне, сушене и съединение на снадка  и процес на натоварване на транспортната лента е 60 минути. Нужното време за пускане лентата в движение с пълно натоварване е максимално 3 часа. За това време  адхезията на снадката достига 50% от крайната адхезия. Период на гаранция на залепената снадка е 18 месеци. Лепилото може да се използва ако температурата на лентата е в интервал от +5⁰С до +50⁰С. Температурата на въздуха по време на насяне на лепилото може да бъде в интервал от -30⁰С до +50⁰С. Залепената снадка е устойчива на високи температури и подходяща за работа в екстремни летни и зимни условия. При залепване на гума към метал, лепилото се намазва два пъти върху праймера за метал и на метала и на гумата. Първия слой съхне 30 минути, а втория слой от 10 до 15 минути. Повърхностите да се залепят и силно притиснат в преса или да се ролкуват с ролки.