HARDENER HT - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HARDENER HT е разтвор на полиизоцианат. Използва се като свързващо средство за лепила.

HARDENER HT се използва за подобряване на температурната устойчивост на залепената снадката и скороста на (втвърдяване) свързване на лепилото.  

Външен вид тъмно кафява прозрачна течност
Специфично тегло(ISO 2811, 20℃), г/см3  1,3

Точка на възпламеняване (ISO 3679), ℃

незапалим

Точка на кипене

 40℃
Опаковка стъклено шише: 40 г, 50 г

Съхранение

в оригинална добре затворена опаковка на сухо и тъмно място при температура от 5°C до 25°C.

Срок на годност 4 години

HARDENER HT се прибавя в количество от 5%. След прибавяне на втвърдителя нужно е лепилото добре да се хомогенизира:

– чрез разбъркване с стъкленa пръчка в съдъ с лепилото или

– чрез разклащане на опаковката с лепилото.

След прибавяне на HARDENER HT лепилото е годно за употреба 4 часа.