INTERSOL G - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

INTERSOL G е продукт, изработен на базата на органични разтворители.

Използва се в обувната индустрия за почистване и обезмасляване на PU и PVC подметки.

Външен вид безцветна течност
Специфично тегло (ASTM D 1297, 20℃), г/см3  0.8

Точка на възпламеняване (ISO 3679), ℃

 < 0
Опаковка

пластмасова опаковка 16 кг и метална опаковка 160 кг

Съхранение

в оригиналната опаковка, при температура от 5°C до 25°C.

Срок на годност 1 година

Почистването на PU и PVC подметки се извършва с помощта на подходяща кърпа или подходяща четка, навлажнена със средството INTERSOL G. Нанасянето на INTERSOL G се извършва върху частите на подметката, където се нанася лепилото. Времето за съхнене след почистването е най-малко 30 минути.