ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PU 1000  е двукомпонентно лепило разработено на основата на полиуретанова смола. 

PU 1000 се използва за ремонт и поддържане на PVC лодки

Външен вид

хомогенен безцветен разтвор

Динамичен вискозитет ( ISO 3219, 20℃), мПас

1000 – 1400

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

0.88

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 16

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

200 – 250

Опаковка

метални кутии: 700 г, 4 кг

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно място при температура от 5 ℃ до 25 ℃. 

Срок на годност

2 години

 

Лепилото се нанася на двете повърхности, които ще се лепят. Повърхностите  предварително трябва да се почистят и обезмаслят с почистващо средство  INTERSOL NF. Непосредствено преди започване на лепенето, втория компонент HARDENER HTF (40г) се добавя в лепилото, в количество от 5% в отношение на лепилото и добре разбърква. Така подготвен състав да се използва в рамките на 4 часа. Препоръчваме нанасяне на два слоя лепило. Времето на съхнене на първия слой е 30 минути, а на втория 10 минути при температура 20⁰С до 30⁰С. Повърхностите се залепват с предварителна  топлинна активация. Ако се, като топлинен актоватор използва инфрачервена лампа, за активация е нужна 1 минута. Активацията трябва да се завърши в временен интервал от 6 часа от момента когато е добавен втория компонент.