PVC Interfix - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVC INTERFIX  е лепило разработено на основата на специални полимери.

PVC INTERFIX се използва за лепене на PVC подови покрития.

Външен вид

тиксотропна течност със синкав цвят

Вискозитет (ISO 2431, ⌀4, 20℃), c

40 ± 5

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

0.87

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 16

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

с четка

Разход за един слой, г/м2

30 – 50

Опаковка

метални кутии: 700 г; 4.0 кг

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно място при температура от 5 ℃ до 25 ℃.

Срок на годност

3 години

 

При положение, повърхностите на които ще се нанася лепило да са зацапани или замаслени, нужно е да се почистят и обезмаслят с почистващо средство  INTERSOL NF. Лепилото се нанася с подходящ апликатор на една от лепещите се повърхностите. Залепването може да се извърши веднага след нанасяне на лепилото. За работа е необходимо да се обеспечи съответна вентилация.

Забележка: Лепилото е силно запалима течност