VIŠE O NAŠOJ FIRMI

Firma “INTER STIK”  d.o.o. je osnovana pre svega sa ciljem da pruži tehničko – tehnološku podršku rudarskoj industriji.Mi smo mlada i perspektivna firma, čiji kadar poseduje višedecenijsko iskustvo u proizvodnji različitih vrsta lepila za primenu u rudarskoj, automobilskoj, građevinskoj, prehrambenoj i drugim industrijama.Postavili smo najviše standarde u kvalitetu proizvodnje i tehnologiji primene naših proizvoda.Firma “INTER STIK” d.o.o. posebnu pažnju poklanja ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, tako što vodi računa o zbrinjavanju ambalažnog i drugog otpada a posebnu pažnju usmerava na razvoju ekoloških lepila i njihove primene.

Poslovna identifikacija interstick

GDE SE NALAZIMO

Posetite Nas
Borova 60, 18000 Niš, Srbija
Pošaljite nam Email
office@interstik.com
pozovite Nas
+381 18 574 570