ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR 1000 е контктно лепило разработено на основата на специални полимери.

CR 1000 се използва за ремонт и поддържане на гумени лодки.

Външен вид

прозрачен разтвор жълт цвят

Динамичен вискозитет ( ISO 3219, 20℃), мПас

3100 – 3700

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

1.38

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 16.5

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

незапалим

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

300 – 500

Опаковка

метални кутии: 1 lг, 6 кг

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно място при температура от 5 ℃ до 25 ℃.

Срок на годност

4 години

Повърхностите, на които ще се нанася лепило, предварително трябва да се  почистят. Гума да се ошлайфа (награпави) до получаване на матова повърхност, да не е гланцова. Награпавената гума да се почисти и обезмасли с почистващо средство  INTERSOL NF. Лепилото се подготвя непосредствено преди започване на лепенето с добавяне на втория компонент HARDENER HTF (50 г) в количество от 5% в отношение на лепилото и добре разбърква. Така подготвено лепило да се използва в рамките на 4 часа. Препоръчваме нанасяне на два слоя лепило. Времето на съхнене на първия слой е 30 минути, а втория 10-20 минути при температура 20⁰С до 30⁰С. Залепените повърхности се притискат с ролки за да се осъществи контакт между залепените повърхности.