CR 3000 -ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

CR 3000  е контактно лепило разработено на основата на специални полимери.

Лепилото CR 3000 се използва за лепене на кожа или друг порест материал, използващ се в обувната и автоиндустрията. Препоръчваме  го за лепене на кожа върху волан и ръчка на скоростна кутия на автомобил.

Външен вид

хомогенен разтвор жълт цвят

Вискозитет (ISO 2431, ⌀8, 20℃), c

55 ± 5

Специфично тегло (ISO 2811, 20oC), г/см3

0.84

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 22

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

200 – 300

Опаковка

метални кутии: 700 г, 4 кг

в оригинальной упаковке, в темном месте при температуре от 5℃ до 25℃.

Срок на годност

1 година

Лепилото CR 3000 е подходящо за нанасяне с четка на една или двете лепещи се повърхности. Лепилото се характеризира с добра начална якост и дълго открито време. Добрата начална якост дава възможност материала да се лепи след кратко време от нанасянето, а дългото открито време позволява корекция на залепеното съединение без допълнително нанасяне на лепило. 

За изработване на снадки, които са изложени на високи температури препоръчваме в лепилото да се добави HARDENER HT в количество от 5%(40г). Така подготвено лепило да се използва в рамките на 4 до 6 часа.