CRT 12 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INTERSTIK CRT 12 е контактно лепило, изработено на базата на специални полимери.

INTERSTIK CRT 12 се използва за залепване на мрежичка върху PVC плоскост при производството на пластмасов ъглов профил за фасади.

пластмасова опаковка 25 кг

Външен вид

прозрачен разтвор с жълт цвят

Вискозитет (ISO 2431, ⌀8, 20℃), c

40 ± 5

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

1.34

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 15

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

незапалим

Нанасяне

с валяци

Разход, г/м2

200 – 400

Съхранение

в оригиналната опаковка, на тъмно място и при температура от 5°C до 25°C.

Срок на годност

2 години

 

Лепилото се нанася на двете повърхности, които ще бъдат залепени. Прилага се един слой лепило. Нанасянето се извършва с валяци както върху мрежичката, така и върху PVC плоскостта. Температурата по време на нанасянето трябва да бъде от 20°C до 30°C. Свързването на мрежичката и плоскостта се извършва след няколко секунди след нанасянето на лепилото.