TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CRT 12

INTERSTIK CRT 12 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.

INTERSTIK CRT 12 se upotrebljava za lepljenje mrežice na PVC lajsnu pri proizvodnji plastične ugaone lajsne za fasade.

Izgled

transparentan rastvor žute boje

Viskozitet(ISO 2431, ⌀4, 20℃), s

40 ± 5

Specifična težina(ISO 2811, 20℃), g/cm3

1.34

Suve materije(ISO 3251), %

min. 15

Tačka paljenja(ISO 3679),℃

nezapaljiv

Način nanošenja

valjcima

Pakovanje

plastična ambalaža: 25kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju, na tamnom mestu i temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.

Rok trajanja

2 godine

Lepilo se nanosi na obe površine koje se lepe. Nanosi se jedan sloj lepila. Nanošenje se vrši valjcima i na mrežici i na PVC lajsni. Temperatura prilikom nanošenja treba da bude od 20 Lepilo se nanosi na obe površine koje se lepe. Nanosi se jedan sloj lepila. Nanošenje se vrši valjcima i na mrežici i na PVC lajsni. Temperatura prilikom nanošenja treba da bude od 20 ℃ do 30 ℃. Spajanje mrežice i lajsne se vrši nekoliko sekundi posle nanošenja lepila. do 30 ℃. Spajanje mrežice i lajsne se vrši nekoliko sekundi posle nanošenja lepila.