PRIMER SC - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунд PRIMER SC е основно покритие за метал изработено на основата на специални полимери

Грунда PRIMER SC се използва като основа при залепване на гума към метал с лепилата BSC 2000, BSC 2002BSC 3000BSC 4000, BSC 5000 и BSC 6000.

Външен вид

хомогенен разтвор а цвят сив

Динамичен вискозитет ( 20), мПас

1200 – 1500

Специфично тегло(ISO 2811, 20℃), г/см3

1.31

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 30

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

200 – 250

Опаковка

метални кутии: 1 kг, 6 kг

Съхранение

в оригинална опаковка, на тъмно място, при температура от 5℃ до 25℃

Срок на годност

4 години

Преди употреба в праймера се прибавя 5% втвърдител Hardener HT (50 г). Така подготвен, праймера да се използва в рамките на 4 часа. Металните повърхности, на които се нанася PRIMER SC, предварително да се подготвят чрез шлайфане (награпяване) или пясъкоструене. При наличие на ръжда да се изчистят с антикорозиен препарат, след което следва да се почистят и обезмаслят с почистващо средство INTERSOL NF. На така подготвена метална повърхност се нанася праймер с четка. Време на съхнене на праймера е 30-60 минути. Върху изсъхналия праймер се нанасят два слоя лепило. Време на съхнене на първия слой е 30 минути, а на втория 10 минути. Едновременно лепилото се нанася и на гумената повърхност, която е предварително подготвена чрез шлайфане и почистена с почистващ препарат INTERSOL NF. На гумата, също така, се нанасят два слоя лепило и времето на съхнене е както при метала. Съединение на гумата и метала се извършва с применение на натиск, който е необходим за осъществяване на контакт между повърхностите. За съединения, изложени на температури под 100°C, PRIMER SC може да се използва без HARDENER HT.