PRIMER SC - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMER SC je osnovni premaz za metal izrađen na bazi specijalnih polimera.

PRIMER SC se koristi prilikom lepljenja gume na metal lepilima BSC 2000, BSC 2002, BSC 3000, BSC 4000, BSC 5000 i BSC 6000.

Izgled

homogen rastvor sive boje

Dinamička viskoznost ( 20), mPas

1200 – 1500

Specifična težina (ISO 2811, 20℃), g/cm3

1.31

Suve materije (ISO 3251), %

min. 30

Tačka paljenja (ISO 3679),℃

< 0

Način nanošenja

četkom

Potrošnja, g/m2

200 – 250

Pakovanje

limena ambalaža: 1 kg, 6 kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju na tamnom mestu i temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.

Rok trajanja

4 godine

Pre upotrebe prajmeru se doda 5% HARDENER-a HT (50g). Vreme upotrebe prajmera je 4 sata. Metalna površina na koju se nanosi PRIMER SC se prethodno pripremi brušenjem ili peskarenjem. Ako je na metalnoj površini prisutna rđa koristi se sredstvo za uklanjanje rđe. Pre nanošenja prajmera metalna površina se očisti i odmasti sredstvom za čišćenje INTERSOL NF. Na tako očišćenu metalnu površinu nanese se prajmer četkom. Vreme sušenja prajmera je od 30 do 60 minuta. Na osušeni prajmer se nanosi lepilo u dva sloja. Vreme sušenja prvog sloja je 30 minuta, a drugog 10 minuta. Istovremeno se lepilo nanosi i na gumenu površinu. Ona je prethodno pripremljena brušenjem i očišćena sredstvom INTERSOL NF. Na gumu se takođe nanose dva sloja, a vremena sušenja su ista kao na metalu. Spajanje gume i metala se vrši primenom pritiska koji je neophodan da se površine dodirnu. Za spojeve koji su izloženi temperaturama nižim od 100°C, PRIMER SC se može koristiti bez HARDENER-a HT.