ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PU 2000  е двукомпонентно контактно лепило разработено на основата на полиуретанова смола.

PU 2000 се използва за лепене на PVC транспортни ленти.

Външен вид

хомогенен безцветен разтвор

Вискозитет (ISO 2431, ⌀8, 20℃), c

40 ± 5

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

0.88

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 17

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

250 – 400

Опаковка

метални кутии: 700 г, 4 кг

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно място при температура от 5 ℃ до 25 ℃.

Срок на годност

2 години

 

Лепилото се нанася на двете повърхности, които ще се лепят. Повърхностите  предварително трябва да се почистят и обезмаслят с почистващо средство  INTERSOL NF. Втория компонент HARDENER HTF (40 гсе добавя непосредствено преди започване на лепенето в количество от 5% в отношение на лепилото и добре разбърква. Така подготвено лепило да се използва в рамките на 4 часа. Препоръчваме нанасяне на два слоя лепило. Времето на съхнене на първия слой е 30 минути, а втория 10 минути при температура 20⁰С до 30⁰С. Повърхностите се залепват с предварителна топлинна активация. Ако се като топлинен актоватор използва инфрачервена лампа за активация е нужна 1 минута. Активацията трябва да се завърши във временен интервал от 6 часа от момента, когато е добавен втория компонент.