TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PU 2000 je dvokomponentno  kontaktno lepilo izrađeno na bazi poliuretanske smole.

PU 2000 se upotrebljava za lepljenje PVC transportnih traka.

Izgled

homogen bezbojan rastvor

Dinamički viskozitet ( ISO 3219, 20℃), mPas 1000 – 1400

Specifična težina(ISO 2811, 20℃), g/cm3

0.88

Suve materije(ISO 3251), %

min. 17

Tačka paljenja(ISO 3679),℃

< 0

Način nanošenja

četkom

Potrošnja, g/m2

250 – 400

Pakovanje

limena ambalaža: 700 g, 4 kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju na tamnom mestu i temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.

Rok trajanja

2 godine

Lepilo se nanosi na obe površine koje se lepe. Površine je potrebno prethodno očistiti i odmastiti sredstvom za čišćenje INTERSOL NF. Druga komponenta, HARDENER HTF (40g), se dodaje lepilu neposredno pre upotrebe u količini od 5% u odnosu na lepilo i dobro promeša. Tako pripremljeno lepilo je upotrebljivo 4 sata. Preporučujemo nanošenje lepila u dva sloja. Vreme sušenja prvog sloja je 30 minuta, a drugog 10 minuta na temperaturi od 20℃ do 30℃. Površine koje se lepe se spajaju tako što se prethodno aktiviraju toplotom. Ako se kao izvor toplote koristi infracrvena lampa za aktivaciju je potreban 1 minut. Aktivacija mora da se završi u vremenskom intervalu od 6 sati od trenutka kad je dodata druga komponenta.