PU 3000 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PU 3000  е контактно лепило изработено на основата на полиуретанова смола.  

PU 3000 се използва за лепене на кожа или някой друг материал върху приборния панел (табло) в автомобила.

Външен вид

прозрачен безцветен разтвор

Вискозитет (ISO 2431, ⌀4, 20℃), c

95 ± 5

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/см3

0.88

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 14

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

< 0

Нанасяне

чрез шприцоване

Разход за един слой, г/м2

200 – 400

Опаковка

метални кутии: 700 г; 4.0 кг

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно място при температура от 5 ℃ до 25 ℃.

Срок на годност

1 години

 

Лепилото се нанася на двете повърхности, които ще се лепят, чрез шприцоване. Вискозитета на лепилото е нагласен за нанасяне чрез шприцоване. В лепилото се добавя 5% HARDENER HTF (40г). Така подготвено лепило да се използва в рамките на 4 часа. Препоръчваме залепването да се върши при температура от 20⁰С до 30⁰С. Преди лепене се използва INTERSOL NF, като средство за почистване на приборното табло.  Детайлите, на които е нанесено лепило, може да се съединяват веднага след намазването или по-късно с топлинна активация. Като топлинен актоватор може да се използва индустриален сешоар. Залепеното съединение е устойчиво на високи температури.