PU 3000 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PU 3000 je dvokomponentno kontaktno lepilo izrađeno na bazi poliuretanske smole.

PU 3000 se upotrebljava za lepljenje kože ili nekog drugog materijala na instrument tablu u automobilu.

Izgled

homogen bezbojan rastvor

Viskozitet (ISO 2431, ⌀4, 20℃), s

95 ± 5

Specifična težina (ISO 2811, 20℃), g/cm3

0.88

Suve materije (ISO 3251), %

min. 14

Tačka paljenja (ISO 3679),℃

< 0

Način nanošenja

špricanjem

Potrošnja, g/m2

200 – 400

Pakovanje

limena ambalaža: 700 g,  4 kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju na tamnom mestu i  temperaturi od 5℃ do 25℃.

Rok trajanja

2 godine

Lepilo se nanosi na obe površine koje se lepe špricanjem. Viskozitet lepila je podešen za nanošenje špricanjem. Lepilu se pre upotrebe dodaje 5% HARDENER-a HTF(40g). Pripremljeno lepilo je upotrebljivo 4 h. Preporučujemo da se lepljenje vrši na temperaturi od 20℃ – 30℃. Pre lepljenja koristi se INTERSOL NF kao sredstvo za čišćenje instrument table. Delovi na koje je nanešeno lepilo se mogu spojiti odmah posle nanošenja ili kasnije aktiviranjem toplotom. Preporučujemo lepljenje aktiviranjem temperaturom. Temperatura aktiviranja je od 40℃ – 80℃. Preporučujemo nanošenje dva sloja lepila. Vreme sušenja svakog od sloja je 20 min. Za aktiviranje se može koristiti industrijski fen. Zalepljeni spoj je otporan na povišenim temperaturama.