BSC 6000 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BSC 6000 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.  

BSC 6000 se upotrebljava za lepljenje gume na gumu, tkanine na gumu, tkanine na tkaninu i gume na metal.

Izgled

homogen rastvor crne boje

Dinamička viskoznost ( 20), mPas

1950 – 2350

Specifična težina(ISO 2811, 20℃), g/cm3

0.90

Suve materije(ISO 3251), %

min. 21

Tačka paljenja(ISO 3679),℃

<0

Način nanošenja

četkom

Potrošnja, g/m2

250 – 350

Pakovanje

limena ambalaža: 700 g, 4 kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju, na tamnom mestu i temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.

Rok trajanja

4 godine

Površine na koje se nanosi lepilo je neophodno prethodno pripremiti. Guma se izbrusi čeličnom četkom do tkanine. INTERSOL NF se koristi za čišćenje brušenih površina od prašine, kao i korozije od metala. Lepilo se priprema na taj način što se u BSC 6000 doda 5% HARDENER HT (40g) i dobro promeša. Ovako pripremljeno lepilo se mora upotrebiti u roku od 4 sata. Na gumu i tkaninu treba naneti dva sloja pripremljenog lepila. Prvi sloj se mora dobro osušiti. Sušenje na gumi i tkanini traje oko 30 minuta. Drugi sloj se suši od 10 do 20 minuta. U slučaju da se drugi sloj osušio neophodno je naneti još jedan sloj. Ukupno vreme koje je potrebno za nanošenje, sušenje i spajanje sastava i proces pritiska na transportnoj traci je 60 minuta. Vreme za puštanje trake u pogon pod punim opterećenjem je maksimalno 3 sata. Za to vreme adhezija zalepljenog spoja dostigne 50% od krajnje adhezije. Period garancije za zalepljeni spoj je 18 meseci. Lepilo se može koristiti ako je temperatura trake u opsegu od +5℃ do +50℃. Temperatura vazduha prilikom nanošenja može biti u opsegu od -30℃ do +50℃. Zalepljeni spoj je otporan na povišenim temperaturama i pogodan je za rad u ekstremnim letnjim i zimskim uslovima. Kod lepljenja gume na metal, lepilo se nanosi u dva sloja preko prajmera za metal, na metalu i na gumi. Prvi sloj se suši 30 minuta, a drugi sloj od 10 do 15 minuta. Slepiti površine i snažno ih pritisnuti presom ili valjcima.