CR 4000 -ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

CR 4000 е универсално контактно лепило изработено на основата на
специални полимери.

Лепилото CR 4000 е предназначено за лепене на дърво, пластмаса,
синтетични материали, гума, корк, кожа, филц, твърдо PVC и метал. Не е
подходящо за лепене на меко PVC, полиетилен, полипропилен и
силиконова гума.

Външен вид

хомогенен разтвор тъмно жълт цвят

Динамичен вискозитет ( ISO 3219, 20℃), мПас

1600 – 2000

Специфично тегло (ISO 2811, 20℃), г/cм3

0.79

Сухи вещества (ISO 3251), %

мин. 23

Точка на възпламеняване (ISO 3679),℃

> 0

Нанасяне

с четка

Разход, г/м2

250 – 400

Опаковка

метални кутии: 200g, 700 g,  4 kg

Съхранение

в оригинална опаковка на тъмно
място при температура от 5℃ до 25℃.

Срок на годност

2 години

Лепилото се нанася на двете повърхности, които ще лепите. Нанасянето
се извършва с четка. Времето на съхнене на лепилото е 5 – 15 минути. На
порести материали се нанасят два слоя. Времето на съхнене зависи от
работната температурата и затова, то трябва да се определи в
зависимост от условията за работа. След сушенето детайлите се
съединяват с приложение на натиск, който е нужен, залепващите
повърхности да влезат в контакт. Залепеното съединение е еластично,
водоустойчиво, маслоустойчиво и устойчиво на висока температура.
Съединението може да издържи температура до 110℃.