CR 4000 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CR 4000 je univerzalno kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.

Lepilo CR 4000 se koristi za lepljenje drveta, plastike, sintetičkih materijala,
gume, plute, kože, filca, tvrdog PVC i metala. Ne lepi meki PVC,polietilen, polipropilen i
silikonsku gumu.

Izgled

homogen rastvor tamno žute boje

Viskozitet (ISO 2431, ⌀8, 20℃), s

40 ± 5

Specifična težina (ISO 2811, 20℃), g/cm3

0.79

Suve materije (ISO 3251), %

min. 23

Tačka paljenja (ISO 3679),℃

> 0

Način nanošenja

četkom

Potrošnja, g/m2

250 – 400

Pakovanje

limena ambalaža: 200g; 700g; 4kg

Storage conditions

u originalnom pakovanju na tamnom
mestu temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.
Proizvod pripada I 2 grupi zapaljivosti.

Rok trajanja

2 godine

Lepilo se nanosi na obe površine koje se lepe. Nanošenje se vrši četkom. Vreme
sušenja lepila je od 5 do 15 minuta. Na poroznim materijalima potrebno je naneti
dva sloja. Vreme sušenja zavisi od temperature i potrebno je prilagoditi ga
uslovima u kojima se radi. Posle sušenja se delovi spajaju upotrebom pritiska koji
je potreban da se površine koje se lepe dodirnu. Zalepljeni spoj je elastičan i
otporan na vodu, ulja i povišene temperature. Spoj može da izdrži i temperature
do 110℃.