TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CRT 10

INTERSTIK CRT 10 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.

INTERSTIK CRT 10 se upotrebljava za lepljenje ultrapasa na ivericu, kao i za lepljenje sintetičkih materijala, gume, plute, tvrdog PVC, filca.

Izgled

transparentan rastvor žute boje

Viskozitet(ISO 2431, ⌀4, 20℃), s

185 ± 10

Specifična težina(ISO 2811, 20℃), g/cm3

0.85

Suve materije(ISO 3251), %

min. 19

Tačka paljenja(ISO 3679),℃

< 0

Način nanošenja

špricanjem

Potrošnja, g/m2

200 – 400

Pakovanje

plastična ambalaža: 16kg

Skladištenje

u originalnom pakovanju, na tamnom mestu i temperaturi od 5 ℃ do 25 ℃.

Rok trajanja

2 godine

Lepilo se nanosi špricanjem na obe površine koje se lepe. Nanose se dva sloja. Prvi sloj se suši 10 do 15 minuta, a drugi oko 5 minuta. Temperatura prilikom nanošenja treba da bude od 20 do 30 ℃. Zalepljeni spoj može da izdrži temperature do 110℃.