HARDENER HTF - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HARDENER HTF е разтвор на полиизоцианат. Използва се като свързващо средство за лепила.

HARDENER HTF се използва за подобряване на температурната устойчивост на залепената снадката и скороста на (втвърдяване) свързване на лепилото.

Външен вид светло кафява прозрачна течност
Специфично тегло (ASTM D 1297, 20℃), г/см3  1,0

Точка на възпламеняване (ISO 3679), ℃

 -4 ℃

Точка на кипене

 77℃
Опаковка

стъклено шише: 40 г, 50 г

Съхранение

в оригинална добре затворена опаковка на сухо и тъмно място при температура от  5°C до 25°C.

Срок на годност 4 години

HARDENER HTF се прибавя в количество от 5%. След прибавяне на втвърдителя нужно е лепилото добре да се хомогенизира:

– чрез разбъркване с стъклена пръчка в съдъ с лепилото или

– чрез разклащане на опаковката с лепилото.

След прибавяне на HARDENER-a htf лепилото е годно за употреба 4 часа.