Hardener HTF - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Hardener HTF je rastvor poliizocijanata. Koristi se kao sredstvo za umrežavanje lepila.

Hardener HTF se koristi za poboljšanje temperaturne otpornosti zalepljenog spoja i brzine umrežavanja lepila.

Izgled svetlo braon prozirna tečnost
Specifična težina (ASTM D 1297,20 ℃), g/cm3 1.0
Tačka paljenja (ISO 3679),℃ -4
Tačka ključanja
77 ℃
Pakovanje Staklena boca: 40 g i 50 g;
u originalnoj i dobro zatvorenoj ambalaži na suvom i tamnom mestu i temperaturi od 5℃ do 25℃.
Rok trajanja 4 godine

Hardener HTF se dodaje u količini od 5%. Posle dodavanja utvrđivača potrebno je dobro homogenizovati lepilo:

– mešanjem staklenim štapićem u posudi sa lepilom ili

– mućkanjem zatvorene posude sa lepilom.

Nakon dodavanja HARDENERA HTF lepilo je upotrebljivo 4 sata.