INTERSOL NF - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

INTERSOL NF je proizvod izrađen na bazi organskih nezapaljivih rastvarača.

INTERSOL NF se upotrebljava se za čišćenje gumenih, tekstilnih i metalnih površina nakon brušenja, pre upotrebe lepkova BSC 2000, BSC 2002, BSC 3000, BSC 4000, BSC 5000, BSC 6000 i PRIMER SC,  kao i za odmašćivanje i pranje krovišta i instrument table u automobilu pre upotrebe lepila CR 2000 i PU 3000. Pre lepljenja pvc čamaca i pvc traka lepilima PU 1000 i PU 2000 i gumenih čamaca lepilom CR 1000 koristi se kao sredstvo za čišćenje. Takođe se može koristiti za pranje četki koje se koriste za nanošenje.

Izgled svetlo žuta tečnost
Specifična težina (ISO 2811, 20℃), g/cm3  1,4
Tačka paljenja (ISO 3679), ℃3  nezapaljiv

Pakovanje

limena ambalaza : 1 kg, 6 kg

Skladištenje

u originalnoj ambalažI na temperaturi do 25℃.

 Rok trajanja 4 godine

Čišćenje gumenih, metalnih i tekstilnih površina posle brušenja se vrši korišćenjem pogodnog tekstilnog materijala nakvašenog sredstvom  INTERSOL NF. Pranje četki se vrši svaki put odmah posle završetka nanošenja lepila.