Intersol NF - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Intersol NF je proizvod izrađen na bazi organskih nezapaljivih rastvarača.

INTERSOL NF se upotrebljava se za čišćenje gumenih, tekstilnih i metalnih površina nakon brušenja, pre upotrebe lepkova BSC 2000, BSC 2002, BSC 3000, BSC 4000, BSC 5000, BSC 6000 i PRIMER SC,  kao i za odmašćivanje i pranje krovišta i instrument table u automobilu pre upotrebe lepila CR 2000 i PU 3000. Pre lepljenja pvc čamaca i pvc traka lepilima PU 1000 i PU 2000 i gumenih čamaca lepilom CR 1000 koristi se kao sredstvo za čišćenje. Takođe se može koristiti za pranje četki koje se koriste za nanošenje.

Izgled svetlo žuta tečnost
Specifična težina(ASTM D 1298,20℃),g/cm3  1,4

Pakovanje

limena ambalaza : 1000g; 6.0 kg

Skladištenje

u originalnoj i dobro zatvorenoj ambalažI na temperaturi do 25℃. Proizvod nije zapaljiv.

 Rok trajanja 4 godine

Čišćenje gumenih,metalnih i tekstilnih površina posle brušenja se vrši korišćenjem pogodnog tekstilnog materijala nakvašenog sredstvom  INTERSOL NF.Pranje četki se vrši svaki put odmah posle završetka nanošenja lepila.